ARTHROHELP s. r. o. – CENTRUM PRO KLINICKÉ STUDIE

Ordinační doba
pondělí 7.00 – 9.30
středa 7.00 – 9.30

Další informace
lékaři MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
MUDr. Magdaléna Kaňková
MUDr. Martina Vaněčková
studijní sestry
a koordinátorky
Bc. Lenka Helienková
Mgr. Jana Hrstková
telefon 464 007 607
466 531 377